Jsme mateřskou školou Barevný ostrov, kde se děti vzájemně setkávají, navazují první přátelství   a učí se novým znalostem tak, aby byly připraveny na přestup do základní školy. Jednotlivé třídy jsou vybaveny hračkami, vzdělávacími pomůckami a náčiním, které je volně přístupné dětem.

Mateřská škola se nachází na krásném, bezpečném a  klidném místě s výhledem na Brdské vrchy. 

Objekt byl vyprojektován firmou NOVAPROJEKT, Ing. Jaroslavem Novákem.

Mateřská škola byla dostavěna a předána zřizovateli dne 14.10.2011, stavební firmou Konstruktiva Branko a.s. Budova splňuje nejpřísnější kritéria pro moderní školky.

Naší mateřskou školu najdete v ulici Pod Ptáčnicí, Černošice. 5 minut od základní školy v Černošicích.

Jsme mateřskou školou Barevný ostrov, příspěvková organizace, kde se děti hravě učí, navazují první přátelství a učí se spolupracovat s paními učitelkami. Naše mateřská škola je přátelským prostředím podporující děti a celé rodiny. Jednotlivé třídy nabízejí velkorysý prostor vybavený hračkami, pomůckami a náčiním, které bude volně přístupné dětem. Interiér mš zdobíme výtvory dětí.

Mateřská škola se nachází na krásném, bezpečném a  klidném místě s výhledem na Brdské vrchy. 

Objekt byl vyprojektován firmou NOVAPROJEKT, Ing. Jaroslavem Novákem.

Mateřská škola byla dostavěna a předána zřizovateli ke 14.10.2011, stavební firmou Konstruktiva Branko a.s.. Budova splňuje nejpřísnější kritéria pro moderní školky.

Naší mateřskou školu najdete v ulici Pod Ptáčnicí, Černošice. 5 minut od základní školy v Černošicích.