Virtuální prohlídka MŠ Barevný ostrov k nahlédnutí zde:

 
 

Jsme mateřskou školou Barevný ostrov, kde se děti vzájemně setkávají, navazují první přátelství   a učí se novým znalostem tak, aby byly připraveny na přestup do základní školy. Mateřská škola má kapacitu 78 dětí. Třídy jsou rozděleny podle barev na Červenou, Žlutou a Modrou. Červená třída je pro děti nejmladší, Žlutá a Modrá pro děti od 5 - 6 let. Jednotlivé třídy jsou vybaveny vzdělávacími pomůckami, náčiním a hračkami, které jsou volně přístupné dětem a podporují jejich vývoj. Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu "Barevné ostrovy", který je volně k dispozici v šatně MŠ nebo v jednotlivých třídách. Na ŠVP se podílel celý kolektiv pedagogů pod vedením paní Aleny Kubáňové.

Červená třída - Monika Beranová, Jitka Soukupová

Žlutá třída - Eva Fialová, Veronika Rašková

Modrá třída - řed. Alena Kubáňová a Magdalena Čížková

Mateřská škola se nachází na krásném, bezpečném a  klidném místě s výhledem na Brdské vrchy. 

Objekt byl vyprojektován firmou NOVAPROJEKT, Ing. Jaroslavem Novákem.

Mateřská škola byla dostavěna a předána zřizovateli dne 14.10.2011, stavební firmou Konstruktiva Branko a.s. Budova splňuje nejpřísnější kritéria pro moderní školky.

Naší mateřskou školu najdete v ulici Pod Ptáčnicí, Černošice. 5 minut od základní školy v Černošicích.

Zkvalitnění výuky na MŠ:

Projekt MŠ Barevný Ostrov II.pdf - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015283

Projekt MŠ Barevný Ostrov III.pdf - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jsme mateřskou školou Barevný ostrov, příspěvková organizace, kde se děti hravě učí, navazují první přátelství a učí se spolupracovat s paními učitelkami. Naše mateřská škola je přátelským prostředím podporující děti a celé rodiny. Jednotlivé třídy nabízejí velkorysý prostor vybavený hračkami, pomůckami a náčiním, které bude volně přístupné dětem. Interiér mš zdobíme výtvory dětí.

Mateřská škola se nachází na krásném, bezpečném a  klidném místě s výhledem na Brdské vrchy. 

Objekt byl vyprojektován firmou NOVAPROJEKT, Ing. Jaroslavem Novákem.

Mateřská škola byla dostavěna a předána zřizovateli ke 14.10.2011, stavební firmou Konstruktiva Branko a.s.. Budova splňuje nejpřísnější kritéria pro moderní školky.

Naší mateřskou školu najdete v ulici Pod Ptáčnicí, Černošice. 5 minut od základní školy v Černošicích.