Informace zveřejňované podle vyhlášky 259/2012 Sb.

Identifikátor datové schránky:

fiia8qj

Adresa elektronické pošty:

skolkabarevnyostrov@seznam.cz

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých předškolní zařízení Mateřská škola Barevný ostrov, p.o. přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

formát DOC (soubory ve formátu Microsoft Word 97-2003)

formát PDF (Acrobat Portable Document Format)

formáty JPG, JPEG

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých Mateřská škola Barevný ostrov, p.o. přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

USB flash disk se souborovým systémem FAT, FAT32

Dokumenty zveřejňované podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejněny na internetových stránkách zřizovatele školy - města Černošice www.mestocernosice.cz  v odkazu Příspěvkové organizace.