První schůzka učitelek

28.12.2011 21:18

Dne 10.12. se konala první schůzka p. učitelek. Seznámily jsme se navzájem, každá paní učitelka přednesla svou představu, jak se chce podílet na společné práci v mateřské škole. Vytvářely jsme osnovu vzdělávacího programu naší školy. Vytvořily jsme soupis mimoškolních aktivit pro děti.

Zpět