O školce Barevný ostrov

Filozofie naší školy se promítá do všech činností, které se navzájem prolínají a ovlivňují zdravý a šťastný vývoj dítěte.

Program školy se přibližuje potřebám dítěte tak, aby přirozeně postupoval až k bodu nabytí kompetencí (dovedností), které mu umožní vykročit do další etapy jeho života, kterou je vstup na základní školu. Vztah učitele/ky, dítěte a rodiny je založen na partnerském vztahu. Učitelé vnímají dítě jako jedinečnou individualitu a stanou se mu vstřícným a motivujícím partnerem.

V mateřské škole jsou 3 třídy – homogenní. Homogenní třídy umožňují jednotnější výchovné a výukové postupy, cílenější zaměření didaktických pomůcek a celkového vybavení třídy.Je mnohem snadnější cílená edukace a jednotnost přípravy pro školu.

V mateřské škole je vybudován prostor pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které mohou získat pozitivní vztahy ke zdravým vrstevníkům a přijímat podněty ke zlepšení jejich stavu. Kontakt  dětí se SVP a dětí zdravých je důležitý a prospěšný pro obě skupiny. V mateřské škole je vystavěn výtah, bezbariérové vstupy do budovy školy a na hřiště.