O školce Barevný ostrov

Filozofie naší školy se promítá do všech činností, které se navzájem prolínají a ovlivňují zdravý a šťastný vývoj dítěte.

Program školy se přibližuje potřebám dítěte tak, aby přirozeně postupoval až k bodu nabytí kompetencí (dovedností), které mu umožní vykročit do další etapy jeho života, kterou je vstup na základní školu. Vztah učitele/ky, dítěte a rodiny je založen na partnerském vztahu. Učitelé vnímají dítě jako jedinečnou individualitu a stanou se mu vstřícným a motivujícím partnerem.

V mateřské škole budou 3 třídy věkově smíšené – heterogenní, neboť nám půjde o vytvoření přirozeného sociálního prostředí, kde si děti budou navzájem pomáhat. Děti zažijí všechny fáze vývoje od nejmladšího, kterému je třeba pomáhat až po nejstaršího, který pomáhá. Budeme respektovat potřeby sourozenců, či kamarádských vztahů při dělení do jednotlivých tříd.

V mateřské škole je vybudován prostor pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které mohou získat pozitivní vztahy ke zdravým vrstevníkům a přijímat podněty ke zlepšení jejich stavu. Kontakt  dětí se SVP a dětí zdravých je důležitý a prospěšný pro obě skupiny. V mateřské škole je vystavěn výtah, bezbariérové vstupy do budovy školy a na hřiště.