ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Charakteristika:

Celoroční ústřední téma : BAREVNÉ  OSTROVY

Název vychází z postavení i názvu MŠ. Mateřská škola sídlí v kopci, na vršku – s porovnáním okolí tvoří jakýsi „ostrov" v přírodě. Rádi bychom na tomto „ostrově" dětem poskytli pocit bezpečí a důvěry, ale i přátelství, duševní pohody a optimismu.

Ústřední téma je dále rozpracováno do 6ti společných integrovaných bloků, které si jednotlivé třídy časově rozvrhnou do celého roku a jsou upraveny v TVP dle věkových zvláštností tříd a realizují se prostřednictvím témat   a následně podtémat. Vzdělávací aktivity, které učitelky připravují a dětem nabízejí, budou různé. Způsob uspořádání vzdělávacího obsahu v jednotlivých třídách bude založen na přirozené interakci, integrovaném vzdělávání, profilaci školy a prožitkovém učení tak, aby děti postupně získávaly klíčové kompetence dosažitelné v předškolním vzdělávání.

Integrované bloky podporují 5 vzdělávacích oblastí:

1. Dítě a jeho tělo - biologická oblast.

2. Dítě a jeho psychika - psychologická oblast.

3. Dítě a ten druhý - interpersonální oblast.

4. Dítě a společnost - sociálně-kulturní oblast.

5. Dítě a svět - environmentální oblast.

Integrované bloky:

I.         Já a my na Barevném ostrově.

         Časový rozsah: 4 týdny.

         Téma:

•       Ostrov přátelství.

II.      Barevný ostrov - barevná příroda.

         Časový rozsah: 9 týdnů.

         Témata:

•       Ostrov zdraví.

•       Barevný ostrov.

III.    Slavnosti na Barevném ostrově.

         Časový rozsah: 3 týdny.

         Témata:

•       Ostrov splněných přání.

IV.    Paní zima na Barevném ostrově.

         Časový rozsah: 8 - 9 týdnů.

         Témata:

•       Třpytivý ostrov.

•       Pohádkový ostrov.

V.      Jarní zázrak na Barevném ostrově.

         Časový rozsah: 13 týdnů.

         Témata:

•       Jarní ostrov.

•       Aprílový ostrov.

•       Voňavý ostrov.

VI.    Barevné těšení na prázdniny.

         Časový rozsah: 4 - 5 týdnů.

         Témata:

•       Ostrov poznání.