Číslo účtu pro platbu

 
2680765339/0800, VS = každé dítě má přiřazené číslo, toto číslo dostanete od paní učitelky na třídě.
 
Školné 1.200,-Kč se platí do 5.dne následujícího měsíce (tzn. za září do 5.října)
 
Je třeba uvést do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte a VS
 
 
Číslo účtu na kulturu je stejné, tzn. 2680765339/0800, VS = stejný
Do zprávy pro příjemce je třeba uvést KULTURA a JMÉNO DÍTĚTE a VS
Částka 1.000,-Kč/na půl roku