Projekt OPVVV

 

Od 1.9.2021 – 31.8.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021167 Barevný ostrov III., který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu  MŠ - školní asistent a na realizaci 1 projektového dne.