Projekt OPVVV

 

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015283 Barevný ostrov, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání (profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize a projektové dny) a personální podpora MŠ - školní asistent.

Celková výše podpory činí 493.952,- Kč.