Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje

 
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje, Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové, o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
č. 1/2020
 
Podle § 14 odst. 4 písm.c) a odst.6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR usnesením ze dne 12.3.2020 č. 652 za účelem vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, nařizuji:
- vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedaggickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,
     - vykonávat tuto nezbytnou péči o děti ve skupinách po nejvýše 15 dětech.
 
Toto rozhodnutí zajistí pro Černošice:
 
Základní škola Černošice, příspěvková organizace, se sídlem Pod Školou 447,   252 28 Černošice, IČ 61 385 158
 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 18.03.2020 v 06.00 hod.
 
 
 
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje