Zákon č. 99/2019 Sb.

 
S účinností dne 9.4.2019 zpracovatel odpovídá za soulad webových stránek se zákonem č. 99/2019 Sb.